MAORI112-19B (HAM)

Te Reo Māori: Introductory 2

15 Points

Edit Header Content
Te Pua Wananga ki te Ao
Te Pua Wananga ki te Ao Dean's Office

Staff

Edit Staff Content

Convenor(s)

Lecturer(s)

Administrator(s)

Placement Coordinator(s)

Tutor(s)

Student Representative(s)

Lab Technician(s)

Librarian(s)

: hinerangi.kara@waikato.ac.nz
: mahue.dewes@waikato.ac.nz

You can contact staff by:

 • Calling +64 7 838 4466 select option 1, then enter the extension.
 • Extensions starting with 4, 5, 9 or 3 can also be direct dialled:
  • For extensions starting with 4: dial +64 7 838 extension.
  • For extensions starting with 5: dial +64 7 858 extension.
  • For extensions starting with 9: dial +64 7 837 extension.
  • For extensions starting with 3: dial +64 7 2620 + the last 3 digits of the extension e.g. 3123 = +64 7 262 0123.
Edit Staff Content

Paper Description

Edit Paper Description Content

Ka whai haere tēnei o ngā pepa i te MAORI111, ka mutu, ka haere tonu te mahi whakapakari i te reo o te akonga i te pepa MAORI211 ā muri ake i tēnei pepa hoki. Nā reira, he akoranga tēnei hei whakapakari anō i te taha whakarongo me te taha kōrero ka tahi; ko te taha pānui me te tuhituhi ka rua. Ka tirohia ngā kupu me ngā whakatakotoranga mō ngā kaupapa pēnei i te kai, te kākahu, te tinana me ngā mahi a te rēhia. Ka mātaihia anō hoki ētehi o ngā tikanga o te marae. Heoi anō, ko te whāinga matua o tēnei o ā tātou akoranga, he whakapau i ō tātou kaha ki te whai i tō tātou reo, kia kaha tata atu ai tātou ki te pae tawhiti e whāia nei e tātou katoa. Kia kaha, kia māia, kia manawanui.

This course continues on from MAORI111 and will develop and extend listening, speaking, reading and writing skills. The paper will be taught for 12 weeks, with a two week teaching recess. Students will be introduced to new grammatical structures and vocabulary relating to things such as food, clothing, parts of the body and leisure activities. Students will also learn about some aspects of the Māori culture through basic marae protocol and its portrayal in te reo Māori.

Edit Paper Description Content

Paper Structure

Edit Paper Structure Content

The paper is taught through a mixture of lectures, tutorials and is supplemented by online platforms such as Moodle and Panopto.

The delivery of the paper favours a bilingual approach, with a substantial amount of teaching through the medium of te reo Māori. The teaching strategies employed are based on Māori pedagogical practices and communicative language teaching methodology.

Edit Paper Structure Content

Learning Outcomes

Edit Learning Outcomes Content

Students who successfully complete the course should be able to:

 • Whakamahi i ētahi o ngā momo tohutohu, whakahau hoki i roto i te reo Māori. Use a variety of instructions and commands in Māori.
  Linked to the following assessments:
 • Waihanga kete kōrero waingōhia e pā ana ki ngā momo kaupapa pēnei i ngā mahi a te rēhia, te kai me te kākahu. Construct basic oral and written texts about a variety of topics, such as food, clothing and leisure activities.
  Linked to the following assessments:
 • Whakamahi i ētahi o ngā momo kīanga hei tono, hei pātai, hei whakaae, hei whakahē rānei. Use a variety of phrases to request, offer, accept and decline.
  Linked to the following assessments:
Edit Learning Outcomes Content
Edit Learning Outcomes Content

Assessment

Edit Assessments Content

Assessment Components

Edit Assessments Content

The internal assessment/exam ratio (as stated in the University Calendar) is 100:0. There is no final exam. The final exam makes up 0% of the overall mark.

The internal assessment/exam ratio (as stated in the University Calendar) is 100:0 or 0:0, whichever is more favourable for the student. The final exam makes up either 0% or 0% of the overall mark.

Component DescriptionDue Date TimePercentage of overall markSubmission MethodCompulsory
1. Mahi Kāinga
25 Jul 2019
3:00 PM
10
 • Hand-in: Department Office
2. Kōrero-ā-waha 1
5 Aug 2019
No set time
15
 • Presentation: In Class
3. Whakamātautau poto
14 Aug 2019
10:00 AM
20
 • In Class: In Lecture
4. Kōrero-ā-waha 2
23 Sep 2019
No set time
20
 • Presentation: In Class
5. Whakamātautau nui
9 Oct 2019
10:00 AM
25
 • In Class: In Lecture
6. Te tae ā-tinana me te whakauru i a ia anō (attendance/participation)
3 Nov 2019
No set time
10
Assessment Total:     100    
Failing to complete a compulsory assessment component of a paper will result in an IC grade
Edit Assessments Content

Required and Recommended Readings

Edit Required Readings Content

Recommended Readings

Edit Recommended Readings Content

Moorfield, John C. (2001). Te Kākano. Auckland: Longman Paul Ltd.

Biggs, B. (1973). Let's Learn Maori. A Guide to the Study of the Maori Language. Wellington: A.H. & A.W. Reed.

Biggs, B. (1981). Complete English - Maori Dictionary. Auckland University Press; [Wellington, N.Z.]: Oxford University Press, 1981.

Cleave, P., Mataira, K., Pere, R. (1978). Oxford Māori Picture Dictionary. He Pukapuka Kupuāhua Māori. Wellington [N.Z.] : Oxford University Press.

Māori Language Commission. (1992). Te Matatiki. Wellington: Te Taura Whiri i te Reo.

Ngata, Hōri M. (1993). English - Māori Dictionary. Wellington: Learning Media Ltd.

Reed Books (2001). The Essential Māori Dictionary. Auckland: Reed.

Williams, H.W. (1971). A Dictionary of the Māori Language. Wellington: Govt. Printer.

Edit Recommended Readings Content

Other Resources

Edit Other Resources Content

IPods, MP3 players etc will be an excellence resource for downloading all of the tape recordings/podcasts from the internet site of Te Whanake. http://tewhanake.otago.ac.nz

Seek many ways to increase and strengthen your knowledge of te reo Māori. Listen to Māori radio, T.V. programmes (Whakaata Māori, Te Karere, Marae), attend Wānanga reo.

Internet Resources:

Kimikupu Hou – Māori word database www.nzer.org.nz/search/kimikupu.htm

English to Māori and Māori to English www.learningmedia.co.nz/nd

Toi te Kupu/Introduction-Database written in Māori that catalogues/describes published

Māori language resource material www.toitekupu.org.nz/Eindex.html

Online te reo Māori learning programmes can be found at:

http://www.korero.maori.nz

http://tewhanake.otago.ac.nz

http://coursecast.its.waikato.ac.nz/CourseCast/Student/Default.aspx

http://elearn.waikato.ac.nz/

Edit Other Resources Content

Online Support

Edit Online Support Content

This paper is supported by Moodle. Moodle is the eLearning platform of this university that is used to foster student interaction related to learning. This paper can be accessed by visiting http://elearn.waikato.ac.nz/

Panopto:

This paper is supported by Panopto. Panopto - Course Cast is a tool which allows users to record audio, video, PowerPoint and what is happening on the user’s computer screen or in class.

Panopto recordings can be accessed by visiting:

http://coursecast.its.waikato.ac.nz/CourseCast/

Edit Online Support Content

Workload

Edit Workload Content
Course HoursWeekly Hours
Lectures48 hoursLectures4 hours
Tutorials12 hoursTutorials1 hour
Independent Study90Independent Study7.5 hours
Total150 hoursTotal 12.5 hours

E tika ana kia whakapau ō koutou kaha ki te whakatutuki i ngā mahi/aromatawai i mua i ō koutou aroaro, kaua e pōhēhē ka taea ngā mahi/aromatawai katoa te whakaoti atu i roto tonu i ngā karaehe akoako. Me whakapau hāora atu anō:

- hei whakamahi i ngā mahi whakaū, i ngā mahi parakitihi.

- hei rangahau i ngā kaupapa mō te kōrero-ā-waha.

- hei hoki whakamuri ki te titiro ki ngā mahi kua tirohia kētia (mō te whakamātautau-ā-tuhi).

- hei āta pānui i ngā kōrero kua puta mai i te karaehe akoako.

- hei parakitihi i ngā kōrero kua ara ake anō a roto o te karaehe akoako.

- hei ako i ngā kupu hou

Students are encouraged to study every night for at least two hours. Do not be mistaken that the hours during class time will be sufficient learning time, use this time to:

- Complete tasks in class or on Moodle.

- Research topics for oral tests and practice for oral test.

- Revise any work covered in class.

- Read and revise any material brought up in tutorial classes.

- Practise all new sentence constructions learnt during class time.

- Learn new words

Edit Workload Content

Linkages to Other Papers

Edit Linkages Content
This paper is a prerequisite for MAORI211 Te reo Māori: Post Introductory 1
Edit Linkages Content

Prerequisite(s)

Prerequisite papers: MAORI111 or REOM111

Corequisite(s)

Equivalent(s)

Restriction(s)

Restricted papers: REOM112

Edit Linkages Content