MAORI310-19A (HAM)

Ngā Pepeha, ngā Whakataukī me ngā Kupu Whakaari: Proverbial and Prophetic Sayings

15 Points

Edit Header Content
Te Pua Wananga ki te Ao
Te Pua Wananga ki te Ao Dean's Office

Staff

Edit Staff Content

Convenor(s)

Lecturer(s)

Administrator(s)

Placement Coordinator(s)

Tutor(s)

Student Representative(s)

Lab Technician(s)

Librarian(s)

: hinerangi.kara@waikato.ac.nz
: ritane.wallace@waikato.ac.nz

You can contact staff by:

 • Calling +64 7 838 4466 select option 1, then enter the extension.
 • Extensions starting with 4, 5 or 9 can also be direct dialled:
  • For extensions starting with 4: dial +64 7 838 extension.
  • For extensions starting with 5: dial +64 7 858 extension.
  • For extensions starting with 9: dial +64 7 837 extension.
Edit Staff Content

Paper Description

Edit Paper Description Content

Ko te kaupapa o tēnei pepa, he wānanga i ngā pepeha, whakataukī me ngā kupu whakaari a te Māori. Ka kōrerohia te horopaki me te tūāpapa mō ngā pepeha, whakataukī me ngā kupu whakaari kua tohua hei matapakitanga mā tēnei rangapū. Tuia ki tērā, ka matapakitia ngā tohunga me ngā poropiti nā rātau ēnei taonga, tēnei momo arero kōkō i a Taharākau, i a Te Angiangi, i a Aperahama Taonui, i a Te Kooti Arikirangi, i a Tītokowaru, taka iho ki ngā tohunga o inamata nei, pērā i a Te Wharehuia Milroy, i a Tīmoti Kāretu. Ka urupounamutia tētahi momo whakataukī/kupu whakaari e kīa ana he tongi mā roto mai i ngā kōrero poropiti a Tāwhiao. Ka takina hoki te ākonga ki ētahi atu whenua o te ao ki te matapaki i ngā whakataukī a ngā tohunga o ērā whenua kia pai ai te titiro i ngā ōritenga, ōahatanga rānei, ki ngā mea Māori.

Tuarua, ko te whakahau i ngā ākonga kia tahuri ki te tito whakatauākī mō te ahurea me te taiao o ēnei rā. Koinei te hua nui o tēnei kaupapa ako. Ka tū te ākonga ki te kōrero i āna titonga ki te rangapū mā roto mai i te hēmina.

Tuatoru, ko te rangahau a ngā ākonga i ngā pepeha me ngā whakataukī a ō rātau iwi. Ākene pēa ka whai wāhi mai ngā ture uiui tangata (ethics) a te Whare Wānanga o Waikato ki tēnei kaupapa mēnā e haere ana te ākonga ki te uiui i te tangata. Ko te hiahia kia riro mā ngā kōrero kua rangiwhāwhā pukapukatia e tutuki ai ēnei rangahau.

He whakamātatau poto ka whakahaerehia, ā, hei te pito o te akomanga e tū ai te tino whakamātautau.

Ko te reo Māori te reo ako. Ko ngā mahi katoa kei roto i te reo Māori.

Ngā Whāinga:

Ko ngā whāinga o tēnei pepa:

 1. he wānanga i ngā pepeha, whakataukī/whakatauākī, ngā kupu whakaari me ngā tongi a te Māori.
 2. he matapaki i ngā tohunga waihanga whakatauākī, kupu whakaari o ōnamata me inamata.
 3. he hanga whakatauākī mō ōraurangi nei.
Edit Paper Description Content

Paper Structure

Edit Paper Structure Content
Kotahi te karāihe kauhau e rua hāora te roa, kotahi te karāihe whakaturuki (akomanga tautoko) kotahi hāora i te wiki ka honoa ki te pito o te kauhau i ngā Tūrei.
Edit Paper Structure Content

Learning Outcomes

Edit Learning Outcomes Content

Students who successfully complete the course should be able to:

 • Ngā Hua

  Hei te pito o tēnei pepa, ka pūrangiaho te ākonga:

  1. ki te whānuitanga o ngā pepeha, whakataukī, ngā kupu whakaari me ngā tongi a te Māori.
  2. ki te whakaputa whakaaro i roto i te reo Māori, mā te kōrero ā-waha, ā-tuhi hoki.
  3. ki ngā tohunga whakanikoniko kupu o tāukiuki me o mohoā.
  4. ki te rangahau, te waihanga me te tuhituhi whakatauākī mō ēnei rā.
  Linked to the following assessments:
Edit Learning Outcomes Content
Edit Learning Outcomes Content

Assessment

Edit Assessments Content
Edit Additional Assessment Information Content

Assessment Components

Edit Assessments Content

The internal assessment/exam ratio (as stated in the University Calendar) is 100:0. There is no final exam. The final exam makes up 0% of the overall mark.

The internal assessment/exam ratio (as stated in the University Calendar) is 100:0 or 0:0, whichever is more favourable for the student. The final exam makes up either 0% or 0% of the overall mark.

Component DescriptionDue Date TimePercentage of overall markSubmission MethodCompulsory
1. Whakamātautau-ā-tuhi Tuatahi
9 Apr 2019
11:00 AM
10
 • In Class: In Lecture
2. Hēmina
7 May 2019
11:00 AM
30
 • Presentation: In Class
3. Tuhinga roa
24 May 2019
4:00 PM
30
 • Hand-in: Department Office
4. Whakamātautau-ā-tuhi Tuarua
28 May 2019
11:00 AM
20
 • In Class: In Lecture
5. Te tutuki o ngā mahi katoa
10
Assessment Total:     100    
Failing to complete a compulsory assessment component of a paper will result in an IC grade
Edit Assessments Content

Required and Recommended Readings

Edit Required Readings Content

Required Readings

Edit Required Readings Content
Karekau
Edit Required Readings Content

Recommended Readings

Edit Recommended Readings Content

Haami, B., 2004: Putea whakairo : Māōri and the Written Word, Huia Publishers in association with the Ministry for culture and Heritage, Wellington.

Jones, Pei. Te H., 2004: Ngā iwi o Tainui, Auckland University Press, Auckland.

McRae, J., 1988: Whakataukii : Māori Sayings, (Thesis Ph.D)), University of Auckland, Auckland.

McRae, J., 1987: He Pepeha, he whakataukī no Taitokerau , Dept of Māori Affairs, Whangarei.

Mead, S, M., 2003: Ngā Pēpeha a ngā Tīpuna, Victoria University Press, Wellington.

Mead, S, M., 1996: Ngā Pēpeha a ngā Tīpuna, Te Wāhanga 4, Victoria University Press, Wellington.

Mead, S, M., 1994: Ngā Pēpeha a ngā Tīpuna, Te Wāhanga 3, Victoria University Press, Wellington.

Mead, S, M., 1991: Ngā Pēpeha a ngā Tīpuna, Te Wāhanga 2, Victoria University Press, Wellington.

Mead, S, M., 1989: Ngā Pēpeha a ngā Tīpuna, Te Wāhanga 1, Victoria University Press, Wellington.

Mitchell,M.J., 2004: Te tau ihu o te waka : A histoy of Māōri of Marlborough and Nelson, Huia Publishers in association with the Wakatū Incorporation, Wellington.

Simmons, D.R., (date not given): The Taonui Manuscript, (publisher unknown).

Sinclair, Karen., 2002:The People of the Māramatanga Prophetic Histories, Bridget Williams Books Ltd, Wellington.

Seed, Pihama., 2004: Te Waka Pakaru ki te Moana, (Thesis, M.A),University of Waikato. Hamilton

Edit Recommended Readings Content

Online Support

Edit Online Support Content
Ka whakairia ngā rauemi o ngā kauhau ki te Mūtara.
Edit Online Support Content

Workload

Edit Workload Content

E rua tekau piro te ūara o tēnei pepa, nō reira, ka rua rau ngā hāora mahi (1 piro = 10 hāora mō te mahi).

Course HoursWeekly Hours
Kauhau24 hāoraKauhau2 hāora
Akomanga Tautoko12 hāoraAkomanga Tautoko1 hāora
Ā koutou ake mahi ki te kāinga164 hāoraĀ koutou ake mahi ki te kāinga13.6 hāora
Whakatōpū200 hāoraWhakatōpū16.6 hāora
Edit Workload Content

Linkages to Other Papers

Edit Linkages Content

Prerequisite(s)

Prerequisite papers: MAORI212

Corequisite(s)

Corequisite papers: MAORI311

Equivalent(s)

Restriction(s)

Restricted papers: TIKA310

Edit Linkages Content