MAORI311-22X (TGA)

Te Reo Māori: Advanced 1

15 Points

Edit Header Content
Te Pua Wananga ki te Ao
Te Pua Wananga ki te Ao Dean's Office

Staff

Edit Staff Content

Convenor(s)

Lecturer(s)

Administrator(s)

Placement/WIL Coordinator(s)

Tutor(s)

Student Representative(s)

Lab Technician(s)

Librarian(s)

: hinerangi.kara@waikato.ac.nz

You can contact staff by:

 • Calling +64 7 838 4466 select option 1, then enter the extension.
 • Extensions starting with 4, 5, 9 or 3 can also be direct dialled:
  • For extensions starting with 4: dial +64 7 838 extension.
  • For extensions starting with 5: dial +64 7 858 extension.
  • For extensions starting with 9: dial +64 7 837 extension.
  • For extensions starting with 3: dial +64 7 2620 + the last 3 digits of the extension e.g. 3123 = +64 7 262 0123.
Edit Staff Content

Paper Description

Edit Paper Description Content

Arotahi ai tēnei akoranga ki te whakahōhonu ake, whakawhānui ake i te reo me ngā pūkenga kia mātau tōtika ai hei
whakawhitiwhiti kōrero, hei whakaū ki roto i te ao ōkawa me ngā horopaki huhua.

Mutu kau ana tēnei pepa, ko te putanga o te ihu he mōhio ki te kōrero me te tuhituhi ki ngā tūmomo take, tūmomo
horopaki āhua whānui, ki te whakamahi hoki i ngā rerenga kōrero e tika ana ki aua take, ki aua horopaki.

Edit Paper Description Content

Paper Structure

Edit Paper Structure Content

Ko te pikitanga ake tēnei i puta ai koe i ngā kaupapa o te pepa MAORI212 ka tae mai ai ki tēnei taumata reo. Ka noho
mai ko te reo rangatira hei reo kawe, whakaako anō hoki tae atu ki ngā whakawhitinga whakaaro, whakawhitinga
kōrero katoa o tēnei akoranga.

E whā ngā wāhanga a tēnei pepa. Mō ia wāhanga, he ōrite ngā mahi ako:

1. Ka horahia te kaupapa
2. Ka ākona ngā rerenga hou
3. Ka whāngaihia ngā kupu hou
4. Ka whakahaeretia ngā mahi tuhituhi, pānui, whakarongo hoki i roto i ngā kauwhau
5. He mahi kāinga Moodle (e rua)
6. He kōrero ā-waha (e rua)
7. He whakamātautau (e rua)
8. He tuhingaroa

Edit Paper Structure Content

Learning Outcomes

Edit Learning Outcomes Content

Students who successfully complete the paper should be able to:

 • Ngā Huanga

  Inā puta ai te ihu, ka mātua i te akonga ēnei pūkenga:

  - Whakarongo, āta pānui, āta tuhituhi i ngā mahi o ia kaupapa i roto i ngā horopaki o tēnei taumata reo, arā;

  • Te Reo, Kīngitanga,
  • Te Tākaro me te Hākinakina
  • Te Rongoā Māori

  - te whakaputa i ōna whakaaro mō ngā kaupapa huhua noa mā te reo Māori tonu

  - te whakatakoto i ētehi rerenga hou, kupu hou, whakataukī hoki i te wā e tika ana mō ngā kaupapa kua ākona

  - te ako i ētehi pūkenga rangahau, tuhituhi hoki ki tēnei taumata





  Linked to the following assessments:
Edit Learning Outcomes Content
Edit Learning Outcomes Content

Assessment

Edit Assessments Content

WHAKAMĀTAUTAU poto 1 me 2
(Whakarongo, Tuhi, Pānui)
Katoa atu o ēnei ka tirohia e tātou i te karaehe i mua i te tohatohatanga ki a koutou.

TUHINGAROA
Kaupapa: E rua ngā kaupapa o te tuhingaroa, māu koa e whiriwhiri kia kotahi.

Kaupapa tuatahi:

Pātai: He aha tētahi kaupapa tōrangapū nui ki ō iwi?

Ko te tūāpapa o āu kōrero māu hei whakakīnaki haere ki ētahi kōrero a ō mātua tūpuna. Kei te mārama atu tērā pea kāore kau ētahi kōrero i te takoto i ngā pukapuka, ki te kore he kōrero i ngā pukapuka, mātua tīkina atu te kaupapa tuarua, inā he whiwhi māka mō te tautokohia o āu kōrero ki ngā kōrero i ngā pukapuka, tuhinga rānei.

Kaupapa tuarua:

Pātai: He aha ngā mahi a te Māori kia ora ai tōna reo Māori?

He aha rānei ngā mahi a tō iwi kia ora ai tōna reo Māori? Kei a koe anō te tikanga o te hoki noa atu ki te rau tau o te tekau mā iwa, rua tekau, te noho kē rānei ki ngā mahi o ngā tau toru tekau, whā tekau tau rānei nei.

 • Me āta whakatakoto e koe ngā tohutoro tautoko i tāu rangahau kia mana ai te kōrero. APA te taera tohutoro me whai, ā, ka āta tirohia hoki tēnei i roto i ā tātou kauhau.

•Whakaarohia ake te tika o te reo patopato me te whakatakoto o ngā rerenga kōrero. Me whakamahi hoki e koe ngā kupu / rerenga hou o tēnei wāhanga i roto i āu korero.
• Tuhia te takiwā o te 1000-1200 ngā kupu te roa. Ko te kounga o te reo tāu e whai nei!.

KŌRERO Ā-WAHA 1 (Mahi Takirua)

Tākaro Hākinakina rānei - Kaupapa: Whakamāramatia tētehi tohutaka hākinakina pai ki a kōrua

Me taki āu kōrero mā te whakaaturanga ā Pana-hiko, whakaaturanga rānei
• me whakatauira mai e kitea ai āu mahi tākaro, hākinakina rānei.

Me whakamahi hoki e koe ngā kupu / rerenga hou o tēnei wāhanga o te pepa i roto i āu kōrero.
• Kia 5-6 meneti te roa mō te tokorua. (2-3 meneti mō ia tangata)

Me tuku tēnei ā-hopukanga ki te kaiako.

KŌRERO Ā-WAHA 2 - (Kōrero Tene)

Te kōrero tene

Mā ia ākonga e whiriwhiri tētahi kaupapa, hei kaupapa kōrero māna i roto i te wā poto.

Me tīmata ki tētahi mihi ngāwari, kātahi ka ruku tōtika ki roto i ngā kōrero..

Me whakamahi hoki e koe ngā kupu / rerenga hou o tēnei wāhanga o te pepa i roto i āu kōrero.

• Kia 2-3 meneti te roa o te kōrero tene

MAHI KĀINGA 1 - MOODLE
Katoa atu o ēnei ka tirohia e tātou i te karaehe i mua i te tohatohatanga ki a koutou.

MAHI KĀINGA 2 - MOODLE
Katoa atu o ēnei ka tirohia e tātou i te karaehe i mua i te tohatohatanga ki a koutou.

Edit Additional Assessment Information Content

Assessment Components

Edit Assessments Content

The internal assessment/exam ratio (as stated in the University Calendar) is 100:0. There is no final exam. The final exam makes up 0% of the overall mark.

The internal assessment/exam ratio (as stated in the University Calendar) is 100:0 or 0:0, whichever is more favourable for the student. The final exam makes up either 0% or 0% of the overall mark.

Component DescriptionDue Date TimePercentage of overall markSubmission MethodCompulsory
1. Kōrero ā-waha 1
2 Sep 2022
9:00 AM
15
 • Presentation: In Class
2. Whakamātautau Poto 1
9 Sep 2022
9:00 AM
25
 • Online: Submit through Moodle
3. Kōrero ā-waha 2
16 Sep 2022
9:00 AM
15
 • Presentation: In Class
4. Whakamātautau Poto 2
23 Sep 2022
9:00 AM
25
 • Online: Submit through Moodle
5. Tuhinga roa
23 Sep 2022
3:00 PM
20
 • Online: Submit through Moodle
Assessment Total:     100    
Failing to complete a compulsory assessment component of a paper will result in an IC grade
Edit Assessments Content

Required and Recommended Readings

Edit Required Readings Content

Recommended Readings

Edit Recommended Readings Content

Moorfield, John C. (2001). Te Māhuri. Auckland:Pearson Education Limited.

Biggs, B. (1973) Let's Learn Māori. A Guide to the Study of The Māori Language. Wellington:
A.H.&A.W. Reed Ltd

Māori Language Commission.(1996) Te Matatiki. Contemporary Māori Words. Oxford

Ryan, P.M. (1983) The Revised Dictionary of Modern Māori. Heinemann

Williams, H.W.(1971) A Dictionary of the Māori Language. Wellington: Govt.Printer


Edit Recommended Readings Content

Online Support

Edit Online Support Content

Ko te Mūtara kei te ipurangi o Te Whare Wānanga o Waikato. Ko te whakairihia te puka tātaki, ko tētahi wāhi matapaki mā koutou ki te Mūtara. E tae ai koe ki reira mā iwaikato ka kite ai koe i te Moodle, ā, ka whai haere ki tēnei pepa. Ko te tuaritia te pukapuka mahi ki ia o koutou i te rā tuatahi, kei roto i taua pukapuka ko ngā mahi katoa o ia rā, o ia rā, ka mutu, ka noho hanga whāiti noa ai ngā mahi i te mūtara.

Edit Online Support Content

Workload

Edit Workload Content

Ngā Hāora Ako: Rāhina/Mane ki te Rāmere/Paraire 9-3pm

Tērā hoki ētahi wā koutou ka tuku wawe hei wā whakangungu mō ngā aromatawai.

E tika ana kia whakapaua ō koutou kaha ki te whakatutuki i ngā mahi/aromatawai i mua i ō koutou aroaro, kaua e pōhēhē ka taea ngā mahi/aromatawai katoa te whakaoti atu i roto tonu i ngā karaehe akoako. Me whakapau hāora atu anō i ngā hāora o te karaehe akoako:

 • hei titiro ki ngā mahi whakaū, ki ngā mahi parakitihi.
 • hei rangahau i ngā kaupapa mō ngā kōrero-ā-waha me te tuhingaroa.
 • hei hoki whakamuri ki te titiro ki ngā mahi kua tirohia kētia (mō te whakamātautau-ā-tuhi)

TE WHAKAPAU I TŌ KAHA

E tika ana kia whakapaua ō koutou kaha ki te whakatutuki i ngā mahi/aromatawai i mua i ō koutou aroaro, kaua e pōhēhē ka taea ngā mahi/aromatawai katoa te whakaoti atu i roto tonu i ngā karaehe akoako. Me whakapau tō kaha ki ētehi atu hāora anō:

• hei whakatutuki i ngā mahi whakaū, i ngā mahi parakitihi.

• hei rangahau i ngā kaupapa mō te korero ā-waha.

• hei whakatutuki hoki i ngā mahi whakahahaki kua tirohia kētia (mō te whakamātautau ā- tuhi).

• hei āta pānui i ngā kōrero kua puta mai i te karaehe akoako.

• hei parakatihi i ngā kōrero kua ara i te karaehe tautoko.

• hei wā ako i ngā kupu hou

• hei whakaoti atu i ngā mahi ake a te ākonga

Edit Workload Content

Linkages to Other Papers

Edit Linkages Content
Me mātua tutuki i te ākonga te MAORI212 Te Reo Māori Post-Intermediate 2 e uru ai ia ki te MAORI311 nei.
Edit Linkages Content

Prerequisite(s)

Prerequisite papers: MAORI212

Corequisite(s)

Equivalent(s)

Restriction(s)

Restricted papers: REOM213 & REOM214

Edit Linkages Content