MAORI311-23X (TGA)

Te Reo Māori: Advanced 1

15 Points

Edit Header Content
The University of Waikato
Academic Divisions
Te Pua Wananga ki te Ao Office
Te Pua Wananga ki te Ao

Staff

Edit Staff Content

Convenor(s)

Lecturer(s)

Administrator(s)

Placement/WIL Coordinator(s)

Tutor(s)

Student Representative(s)

Lab Technician(s)

Librarian(s)

: ngawaiata.henderson@waikato.ac.nz

You can contact staff by:

 • Calling +64 7 838 4466 select option 1, then enter the extension.
 • Extensions starting with 4, 5, 9 or 3 can also be direct dialled:
  • For extensions starting with 4: dial +64 7 838 extension.
  • For extensions starting with 5: dial +64 7 858 extension.
  • For extensions starting with 9: dial +64 7 837 extension.
  • For extensions starting with 3: dial +64 7 2620 + the last 3 digits of the extension e.g. 3123 = +64 7 262 0123.
Edit Staff Content

What this paper is about

Edit What this paper is about Content

Ko Tūwanawana ka karakia i āna karakia, ka pai. Ko Tū te āwhiowhio, ka pai.

Ko Kīngi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero te Tuawhitu ki tōna ahurewa tapu, rire, rire, hau! Pai mārire.

Kei whakairia i kōnei te kaupapa, te rā o te Kīngitanga, kei ā te 15 o Hepetema nei, hei whakanui ake mā tātou ngā kanohi o Te Whare Wānanga o Waikato whānui. Kia renarena tonu te taukaea tangata, te taukaea wairua ki te mauri o te motu. Ka hīritia te ingoa o te Kīngi ki tōna ahurewa tapu, rire, hau! Paimārire.

Ko te hunga kua ohi mai hei māhuri, nau mai hoki mai. Tēnā anō koutou e pariri tonu nei, e toropā atu ana ki ngā paiaka kōrero a kui mā, koro mā. Me kapo mai i aua kamehameha i mahue mai i ō tātou tūpuna, ko rātou tonu kei te ārahi i a tātou, kia whanake ai, kia puāwai mai ai te ‘Māhuri’ e tū pakari nei. He akoranga tēnei hei whakapakari anō i te taha whakarongo me te taha kōrero ka tahi, ko te taha pānui me te tuhituhi ka rua. Heoi anō rā te taha ki te tuku i tō te manu tīoriori reo kia rere i runga i ngā tāhuna kōrero, whānui, whāroa nei te takoto.

I kō atu i ēnā, ko ētehi atu whāinga o tēnei o ngā akoranga he whāngai hoki i ētehi kupu hou, ngā rerenga hou hoki, me te totoro atu ki ngā kaupapa huhua, arā, ka tirohia te reta, te kīwaha, te kare ā roto, te tautohetohe.

Tēnei te tuku whakamihi ki a koutou katoa e aro mai ana ki tō tātou reo rangatira. Riakina, hikitia, whakatairangahia ake.

Edit What this paper is about Content

How this paper will be taught

Edit How this paper will be taught Content

Ka whai atu tēnei pepa i te MAORI212. Heoi anō, ko tā tēnei akoranga ko tōna whāinga matua, ko te ako ki te whiu o te kōrero ki tā te māori, whakawhiu atu ai. E whā wiki te roa o tēnei akoranga, tekau mā rima piro te uara. Kua mau tonu ki ngā kōawa e rua. Ka mutu, ko te reo Māori te reo kōrero i ngā kauhau me ngā akoranga whakaturuki.

Ka kawea ngā akomanga mai a Mane ki Taite, 9 karaka i te ata ki 3 karaka i te ahiahi. Hei ngā ahiahi o Mane ki Taite ngā akoranga turuki (2-3pm). Hei ngā ahiahi Wenerei te kapahaka (1-2pm).

Ka kotahi te kōrero ā-waha hei ia wiki tauheke (wiki 1 me 3), ā, kotahi hoki te kairoro hei ia wiki tauheke (wiki 1 me 3). Me tae ā-tinana koutou ki ngā kauhau e rua. Kei runga o Mūtara ngā kairoro.

I roto i ngā kauhau ka āta tirohia ngā rerenga hou me ngā kupu hou e ako haere nei tātou i roto i tēnei pepa. Katoa ēnei hei whakamahinga mā te tauira kia whai horopaki ki roto i āna Kōrero ā-Waha e rua, i roto i ngā haereeretanga o te ia rā hoki. Waihoki, me mau i te tauira ēnei whakaakoranga kia āhei ai ia ki te whakatutuki i ngā Mahi Kāinga Mūtara e rua, kia rite hoki ki ngā Whakamātautau 1 me 2 hei ngā wiki taurua (wiki 2 me 4) o te pepa nei. Ko te tino whāinga, ko te whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te tauira, arā, ko ngā pūkenga pānui, kōrero, rangahau, whakarongo anō hoki.

Ko tā te tauira he whakaū i ngā āhuatanga o te reo kua ākona, he ngana hoki ki te whakakōrero i a ia anō hoki.

Edit How this paper will be taught Content

Learning Outcomes

Edit Learning Outcomes Content

Students who successfully complete the course should be able to:

 • Ka koi anō te taringa ki te hopu i te kōrero ahakoa te mita.
  Linked to the following assessments:
  Kōrero ā-waha 1 (1)
  Whakamātautau Poto 1 (2)
  Kōrero ā-waha 2 (3)
 • Ka āhei ki te whakapuaki i ōna whakaaro mō ētahi kaupapa huhua mā roto i te kōrero tene
  Linked to the following assessments:
  Kōrero ā-waha 1 (1)
  Kōrero ā-waha 2 (3)
  Tuhinga roa (5)
 • Ka whakawhānui anō te ākonga i tōna mōhio ki ngā kīwaha, ki ngā kīrehu, ki ngā whakataukī, ki ngā huahuatau, ki ngā kupu whakarite
  Linked to the following assessments:
  Kōrero ā-waha 1 (1)
  Kōrero ā-waha 2 (3)
  Tuhinga roa (5)
 • Ka whanake ngā pūkenga aroā mā roto i te tuhituhi me te pānui
  Linked to the following assessments:
  Whakamātautau Poto 1 (2)
  Whakamātautau Poto 2 (4)
 • Ka tika kē atu te reo o te ākonga mā roto i te tūhura i ngā kaupapa wetereo
  Linked to the following assessments:
  Tuhinga roa (5)
 • Ka whakahāngai i ngā kaupapa o te ao tawhito ki te ao hou
  Linked to the following assessments:
  Kōrero ā-waha 1 (1)
  Kōrero ā-waha 2 (3)
  Tuhinga roa (5)
Edit Learning Outcomes Content
Edit Learning Outcomes Content

Assessments

Edit Assessments Content

How you will be assessed

Edit How you will be assessed Content

WHAKAMĀTAUTAU

Whakamātautau Poto 1: 15 September, 2023 (9:00am-12:00pm)

Whakamātautau Poto 2: 22 September, 2023 (9:00am-12:00pm)

Koinei ngā whakamātautau e titiro ana ki te taha whakarongo, pānui me te tuhituhi. Mā ngā kaiako ngā whakamātautau hei whakamārama ake i te wiki o ia whakamātautau.

He mea whakairi ki runga o Mūtara, ngā whakaritenga. Ki reira tukuna atu ai ngā whakautu hoki a te tauira.

TUHINGAROA

Te rā e tuku ai: 15 o Hepetema, 2023 (3:00pm)

Kaupapa: E rua ngā kaupapa o te tuhingaroa, māu koa e whiriwhiri kia kotahi.

Kaupapa tuatahi:

Pātai: He aha tētahi kaupapa tōrangapū nui ki ō iwi?

Ko te tūāpapa o āu kōrero māu hei whakakīnaki haere ki ētahi kōrero a ō mātua tūpuna. Kei te mārama atu tērā pea kāore kau ētahi kōrero i te takoto i ngā pukapuka, ki te kore he kōrero i ngā pukapuka, mātua tīkina atu te kaupapa tuarua, inā he whiwhi māka mō te tautokohia o āu kōrero ki ngā kōrero i ngā pukapuka, tuhinga rānei.

Kaupapa tuarua:

Pātai: He aha ngā mahi a te Māori kia ora ai tōna reo Māori?

He aha rānei ngā mahi a tō iwi kia ora ai tōna reo Māori? Kei a koe anō te tikanga o te hoki noa atu ki te rau tau o te tekau mā iwa, rua tekau, te noho kē rānei ki ngā mahi o ngā tau toru tekau, whā tekau tau rānei nei.

 • Me āta whakatakoto e koe ngā tohutoro tautoko i tāu rangahau kia mana ai te kōrero. APA te taera tohutoro me whai, ā, ka āta tirohia hoki tēnei i roto i ā tātou kauhau.

•Whakaarohia ake te tika o te reo patopato me te whakatakoto o ngā rerenga kōrero. Me whakamahi hoki e koe ngā kupu / rerenga hou o tēnei wāhanga i roto i āu korero.
• Tuhia te takiwā o te 1000-1200 ngā kupu te roa. Ko te kounga o te reo tāu e whai nei!.

KŌRERO Ā-WAHA 1 (Mahi Takirua)

Te rā e tuku ai: 1 o Hepetema, 2023

Te roa: 3 mēneti

Tākaro Hākinakina rānei - Kaupapa: Whakamāramatia tētehi tohutaka hākinakina pai ki a kōrua

Me taki āu kōrero mā te whakaaturanga ā pana-hiko, whakaaturanga rānei
• me whakatauira mai e kitea ai āu mahi tākaro, hākinakina rānei.

Me whakamahi hoki e koe ngā kupu / rerenga hou o tēnei wāhanga o te pepa i roto i āu kōrero.
• Kia 6 meneti te roa mō te tokorua. (3 meneti mō ia tangata)

Me tuku tēnei ā-hopukanga ki te kaiako.

KŌRERO Ā-WAHA 2 - (Kōrero Tene)

Te rā e tuku ai: 15 o Hepetema, 2023

Te roa: 3 mēneti

Te kōrero tene

Mā ia ākonga e whiriwhiri tētahi kaupapa, hei kaupapa kōrero māna i roto i te wā poto.

Me tīmata ki tētahi mihi ngāwari, kātahi ka ruku tōtika ki roto i ngā kōrero..

Me whakamahi hoki e koe ngā kupu / rerenga hou o tēnei wāhanga o te pepa i roto i āu kōrero.

• Kia 3 meneti te roa o te kōrero tene

MAHI KĀINGA 1 - MOODLE
Katoa atu o ēnei ka tirohia e tātou i te karaehe i mua i te tohatohatanga ki a koutou.

MAHI KĀINGA 2 - MOODLE
Katoa atu o ēnei ka tirohia e tātou i te karaehe i mua i te tohatohatanga ki a koutou.

Edit How you will be assessed Content

The internal assessment/exam ratio (as stated in the University Calendar) is 100:0. There is no final exam. The final exam makes up 0% of the overall mark.

The internal assessment/exam ratio (as stated in the University Calendar) is 100:0 or 0:0, whichever is more favourable for the student. The final exam makes up either 0% or 0% of the overall mark.

Component DescriptionDue Date TimePercentage of overall markSubmission MethodCompulsory
1. Kōrero ā-waha 1
1 Sep 2023
9:00 AM
15
 • Presentation: In Class
2. Whakamātautau Poto 1
8 Sep 2023
9:00 AM
25
 • Online: Submit through Moodle
3. Kōrero ā-waha 2
15 Sep 2023
9:00 AM
15
 • Presentation: In Class
4. Whakamātautau Poto 2
22 Sep 2023
9:00 AM
25
 • Online: Submit through Moodle
5. Tuhinga roa
22 Sep 2023
3:00 PM
20
 • Online: Submit through Moodle
Assessment Total:     100    
Failing to complete a compulsory assessment component of a paper will result in an IC grade
Edit Assessments Content