MAORI312-23X (HAM)

Te Reo Māori: Advanced 2

15 Points

Edit Header Content
The University of Waikato
Academic Divisions
Te Pua Wananga ki te Ao Office
Te Pua Wananga ki te Ao

Staff

Edit Staff Content

Convenor(s)

Lecturer(s)

Administrator(s)

Placement/WIL Coordinator(s)

Tutor(s)

Student Representative(s)

Lab Technician(s)

Librarian(s)

: ngawaiata.henderson@waikato.ac.nz

You can contact staff by:

 • Calling +64 7 838 4466 select option 1, then enter the extension.
 • Extensions starting with 4, 5, 9 or 3 can also be direct dialled:
  • For extensions starting with 4: dial +64 7 838 extension.
  • For extensions starting with 5: dial +64 7 858 extension.
  • For extensions starting with 9: dial +64 7 837 extension.
  • For extensions starting with 3: dial +64 7 2620 + the last 3 digits of the extension e.g. 3123 = +64 7 262 0123.
Edit Staff Content

What this paper is about

Edit What this paper is about Content

Ko te kaupapa o tēnei pepa he whakawhānui, he whakapīpipi, he whakapakari i te taha kōrero, whakarongo, pānui, tuhituhi hoki. Katoa ngā āhuatanga o tēnei o ngā whakaakoranga kei te reo Māori. Ki te whakapau te tangata i ōna kaha ki ēnei whakaritenga, ka nui ake te āhei o te tangata ki te:

1. whakapuaki whakaaro ā waha, ā tuhituhi hoki, ahakoa he aha te kaupapa.

2. whakarongo, pānui, whakamārama i ngā kōrero a te tangata ahakoa ko wai, ahakoa nō hea.

3. whakawhānui i tana kete kīwaha, kīrehu, whakataukī me te kupu whakarite.

Koia tēnei te whānuitanga o te kaupapa ake o tēnei pepa. Kāti, kia whakawhāitihia iho; ka whāngaia koutou ki te kaipukahu o te kīanga, o te kīwaha o te kīrehu, o te kupu whakarite tae atu ki te whakataukī mā roto mai i ngā mahi mātakitaki, ngā mahi whakarongo me ngā mahi ā tuhi. Tērā anō ngā whakahahakitanga o ngā rerenga kōrero kua ākona e koutou. Ā, e ākona anōtia koutou ki ngā rerenga hou o tēnei taumata, o tēnei paekura. Tērā anō koutou ka ākona ki te waiata tangi, ki te mōteatea, ki te patere hoki.

I kō atu i ēnei, ka hiki tātou i te Wenerei o te wiki tuawhā ki Tauranga moana ki tētahi o ōna marae ki a Maungatapu, ka ākona ai ki ngā hitōria o tērā marae, ki ētahi o ōna pepehatanga kōrero, tae atu ki ētahi kōrero mō ngā hapū me ngā iwi o Tauranga moana. Ka hari haerehia tātou ki ētahi o ōna wāhi tapu, ki ētahi o ōna wāhi motuhake. Koia ēnei ko ngā kaupapa o tēnei taumata.

Edit What this paper is about Content

How this paper will be taught

Edit How this paper will be taught Content

Ka whai atu tēnei pepa i te MAORI311-23X, heoti, ko tā tēnei pepa, he whakahōhonu i te kete kīwaha, i te kīanga, i te whakataukī, he whakaniwa anō hoki i ngā takotoranga reo kua ākona i roto i te tau, ā, he ako anō hoki i ētahi rerenga hou. E whā wiki tōna roa, ngāhuru mā rima piro te uara. Kei ngā kōawa e toru tātou mō te wiki tuatahi me te wiki tuatoru me te Mane rawa o te wiki whakamutunga.

Ko te wiki tuatahi, ka nōhia te wharenui o te pā o 'Ko te tangata' e tētahi kōawa i ia ata tae atu ki te Tāite, ko te Mane ki a Taihuka, ko te Tūrei ki a Hukatai, ko te Wenerei ki a Rehutai, ko te Tāite ki a Hukatai anō, ko te Paraire ka hoki anō ki ngā akomanga mō ngā kōrero ā waha.

Ko te wiki tuarua, ka heke tātou ki ngā kōawa e rua, ko Rehutai, ka wāhia, ko tētahi wāhanga ōna ki a Taihuka, ko tētahi wāhanga ōna ki a Hukatai, nā runga i tēnei, ka hiki tātou i tēnei wiki ki rūma kē e pai ai te whakanohonoho i a koutou, heoti, i a au e tuhi ake nei, kāore anō kia āta tau noa ki hea, ki hea ake. Heoi anō, ka hokihoki atu koutou ki ō koutou akomanga i ngā ahiahi ki ngā akoranga whakaturuki.

Ka mutu, ko te reo Māori te reo kōrero i ngā kauhau me ngā akoranga whakaturuki.

Ka kawea ngā akoranga i ngā Mane, Tūrei me ngā Tāite mai i te 9 karaka i te ata ki te 3 karaka i te ahiahi, tā te Wenerei mai i te 9 ki te takiwā o te 12 karaka mō ngā wiki tuatahi e toru, arā, te wiki tuatahi, tuarua me te tuatoru. Tā ngā Paraire o ngā wiki tuatahi e toru, he aromatawai. Ka tae ianā ki te wiki tuawhā, ka whakamātautauhia koutou i te Mane, ka harareihia koutou i te Tūrei, ā, kei te Wenerei o te wiki tuawhā tātou hiki ai ki runga o Tauranga moana. Ki rō akomanga rawa te whānuitanga atu o ēnei whakamārama mō tēnei haerenga a tātou. Heoti, ko te marae ko Maungatapu. Tērā tātou ka noho ai ki reira mai i te Wenerei ki te ata o te Paraire. Ko te whakaaro ia kia whakarērena te marae i te takiwā o te 11 karaka i te ata o te Paraire ka tatū mai ai ki roto o Kirikiriroa i te takiwā o te 1 karaka i te ahiahi o te Paraire.

Kei ngā kauhau o ia rā koutou kuhuna ai ki ngā mahi mātakitaki, ki ngā mahi whakarongo, ki ngā mahi whakahahaki me ngā rerenga hou, ka titiro motuhaketia ngā whakataukī, ngā kīwaha me ngā kupu whakarite. Tā ngā ahiahi, he whakatepetepe i ngā mahi, he whakaū, he whakahahaki.

Edit How this paper will be taught Content

Required Readings

Edit Required Readings Content
He pukapuka ka whakawhiwhia ki a koutou i te rangi tuatahi o tā tātou kaupapa.
Edit Required Readings Content

Learning Outcomes

Edit Learning Outcomes Content

Students who successfully complete the course should be able to:

 • Ko te ako kia tareka ai te whakaata te whakaaro mā roto i te kīwaha, te kīrehu, te whakataukī me te kupu whakarite anō hoki.
  Linked to the following assessments:
 • Ka wānangatia hoki te reo o te marae, arā te reo tiketike.
  Mā roto mai tēnei i ngā momo o te karakia, o te whakataukī, o te kupu whakarite, o te kīwaha, o te kīrehu
  Linked to the following assessments:
 • He kaupapa rangahau me te arohaehae reo ahurei.
  Mā roto mai tēnei i te kōrero ā waha 2
  Linked to the following assessments:
 • Kia ōrite mai anā te kaha ki te tuhituhi i te whakaaro ahakoa te kaupapa. Kei te koinga anō o te taringa ki te hopu i te kōrero ahakoa te mita, ahakoa nō hea anō te tangata. Ina rā, ko te kuhu ki roto ki te reo ōpaki, ōkawa anō hoki.
  Linked to the following assessments:
Edit Learning Outcomes Content
Edit Learning Outcomes Content

Assessments

Edit Assessments Content

How you will be assessed

Edit How you will be assessed Content

E rima ngā aromatawai o tēnei pepa hei whakatutuki mā ngā ākonga:

Whakamātautau poto

Kōrero-ā-waha Tuatahi

Kōrero-ā-waha Tuarua

Whakamātautau Tuatahi

Whakamātautau Tuarua

Edit How you will be assessed Content

The internal assessment/exam ratio (as stated in the University Calendar) is 100:0. There is no final exam. The final exam makes up 0% of the overall mark.

The internal assessment/exam ratio (as stated in the University Calendar) is 100:0 or 0:0, whichever is more favourable for the student. The final exam makes up either 0% or 0% of the overall mark.

Component DescriptionDue Date TimePercentage of overall markSubmission MethodCompulsory
1. Whakamātautau 1
29 Sep 2023
12:00 PM
20
2. Whakamātautau 2
9 Oct 2023
10:00 AM
25
3. Whakamātautau poto
18 Sep 2023
1:30 PM
10
4. Kōrero ā waha 1
22 Sep 2023
9:00 AM
20
5. Kōrero ā waha 2
6 Oct 2023
No set time
25
Assessment Total:     100    
Failing to complete a compulsory assessment component of a paper will result in an IC grade
Edit Assessments Content