MAORI312-23X (TGA)

Te Reo Māori: Advanced 2

15 Points

Edit Header Content
The University of Waikato
Academic Divisions
Te Pua Wananga ki te Ao Office
Te Pua Wananga ki te Ao

Staff

Edit Staff Content

Convenor(s)

Lecturer(s)

Administrator(s)

Placement/WIL Coordinator(s)

Tutor(s)

Student Representative(s)

Lab Technician(s)

Librarian(s)

: ngawaiata.henderson@waikato.ac.nz

You can contact staff by:

 • Calling +64 7 838 4466 select option 1, then enter the extension.
 • Extensions starting with 4, 5, 9 or 3 can also be direct dialled:
  • For extensions starting with 4: dial +64 7 838 extension.
  • For extensions starting with 5: dial +64 7 858 extension.
  • For extensions starting with 9: dial +64 7 837 extension.
  • For extensions starting with 3: dial +64 7 2620 + the last 3 digits of the extension e.g. 3123 = +64 7 262 0123.
Edit Staff Content

What this paper is about

Edit What this paper is about Content

Ko te kaupapa o tēnei pepa he whakawhānui, he whakapīpipi, he whakapakari i te taha kōrero, whakarongo, pānui, tuhituhi hoki. Katoa ngā āhuatanga o tēnei o ngā whakaakoranga kei te reo Māori. Ki te whakapau te tangata i ōna kaha ki ēnei whakaritenga, ka nui ake te āhei o te tangata ki te:

1. whakapuaki whakaaro ā waha, ā tuhituhi hoki, ahakoa he aha te kaupapa.

2. whakarongo, pānui, whakamārama i ngā kōrero a te tangata ahakoa ko wai, ahakoa nō hea.

3. whakawhānui i tana kete kīwaha, kīrehu, whakataukī me te kupu whakarite.

Koia tēnei te whānuitanga o te kaupapa ake o tēnei pepa. Kāti, kia whakawhāitihia iho; ka whāngaia koutou ki te kaipukahu o te kīanga, o te kīwaha o te kīrehu, o te kupu whakarite tae atu ki te whakataukī mā roto mai i ngā mahi mātakitaki, ngā mahi whakarongo me ngā mahi ā tuhi. Tērā anō ngā whakahahakitanga o ngā rerenga kōrero kua ākona e koutou. Ā, e ākona anōtia koutou ki ngā rerenga hou o tēnei taumata, o tēnei paekura. Tērā anō koutou ka ākona ki te waiata tangi, ki te mōteatea, ki te patere hoki.

I kō atu i ēnei, ka hiki tātou i te Tūrei o te wiki tuawhā ki roto o Whakaue ki tai ki tētahi o ōna marae ki a Tāpiti, ka ākona ai ki ngā hitōria o tērā marae, ki ētahi o ōna pepehatanga kōrero, tae atu ki te nohonga tahi ki ngā whānau o ngā tauira. Ka hari haerehia tātou ki ētahi o ōna wāhi tapu, ki ētahi o ōna wāhi motuhake. Koia ēnei ko ngā kaupapa o tēnei taumata.

Edit What this paper is about Content

How this paper will be taught

Edit How this paper will be taught Content

Ka whai atu tēnei pepa i te MAORI311-23X, heoti, ko tā tēnei pepa, he whakahōhonu i te kete kīwaha, i te kīanga, i te whakataukī, he whakaniwa anō hoki i ngā takotoranga reo kua ākona i roto i te tau, ā, he ako anō hoki i ētahi rerenga hou. E whā wiki tōna roa, ngāhuru mā rima piro te uara. Kei ngā kōawa e rua tātou mō te wiki tuatahi ki te wiki tuawhā.

Ko te wiki tuatahi, ka noho tātou ki te akomanga ki te rautaki i te reo hei a 2024. Ko te wiki tuarua, ka whakawhiti mai i te akomanga ki te marae ki Maungatapu ki te manaaki i a Te Tohu Paetahi, ki ētahi wāhi tapu hoki hei heri atu i a rātou.

Ka mutu, ko te reo Māori te reo kōrero i ngā kauhau me ngā akoranga whakaturuki. Kei ngā kauhau o ia rā koutou kuhuna ai ki ngā mahi mātakitaki, ki ngā mahi whakarongo, ki ngā mahi whakahahaki me ngā rerenga hou, ka titiro motuhaketia ngā whakataukī, ngā kīwaha me ngā kupu whakarite. Tā ngā ahiahi, he whakatepetepe i ngā mahi, he whakaū, he whakahahaki.

Ka kawea ngā akoranga i ngā Mane, Tūrei, Wenerei me ngā Tāite mai i te 9 karaka i te ata ki te 3 karaka i te ahiahi. Tā ngā Paraire o ngā wiki tuatahi e toru, he aromatawai. Ka tae ianā ki te wiki tuawhā, ka whakamātautauhia koutou i te Mane, ka hiki papa ā Tūrei ki tā tātou noho marae ki Maketū. Ki rō akomanga rawa te whānuitanga atu o ēnei whakamārama mō tēnei haerenga a tātou. Heoti, ko te marae ko Maungatapu. Tērā tātou ka noho ai ki reira mai i te Tūrei ki te ata o te Taite. Ko te whakaaro ia kia whakarērena te marae i te takiwā o te 11 karaka i te ata o te Taite ka tatū mai ai ki roto o Tauranga i te takiwā o te 12 karaka i te ahiahi o te Taite.

Edit How this paper will be taught Content

Required Readings

Edit Required Readings Content
Mā te kaiako tonu ngā momo pānui mā koutou e tuari ki a koutou.
Edit Required Readings Content

Learning Outcomes

Edit Learning Outcomes Content

Students who successfully complete the course should be able to:

 • Ko te ako kia tareka ai te whakaata te whakaaro mā roto i te kīwaha, te kīrehu, te whakataukī me te kupu whakarite anō hoki.
  Linked to the following assessments:
  Kōrero ā-waha 1 - He rau mahara (1)
  Kōrero ā-waha 2 - Kaupapa Kaiako (3)
 • Ka wānangatia hoki te reo o te marae, arā te reo tiketike.
  Linked to the following assessments:
  Kōrero ā-waha 3 - Karakia, Mihimihi (5)
  Kōrero ā-waha 4 - Kōrero Marae (6)
 • He kaupapa rangahau me te arohaehae reo ahurei.
  Linked to the following assessments:
  Whakamātautau Poto 2 (4)
  Kōrero ā-waha 4 - Kōrero Marae (6)
 • Kia ōrite mai anā te kaha ki te tuhituhi i te whakaaro ahakoa te kaupapa. Kei te koinga anō o te taringa ki te hopu i te kōrero ahakoa te mita, ahakoa nō hea anō te tangata. Ina rā, ko te kuhu ki roto ki te reo ōpaki, ōkawa anō hoki.
  Linked to the following assessments:
  Whakamātautau Poto 1 (2)
  Whakamātautau Poto 2 (4)
Edit Learning Outcomes Content
Edit Learning Outcomes Content

Assessments

Edit Assessments Content

How you will be assessed

Edit How you will be assessed Content

Kōrero ā-waha 1 - He rau mahara (15%)

Mā te ākonga hei hopu ōna whakaaro mō te tau nei ki te huinga whakaaro, e 4-5 meneti te roa.

Whakamātautau Poto 1 (15%)

He whakamatautau - whakarongo, panui, tuhituhi hoki (1 haora me te haurua te roa)

Kōrero ā-waha 2 - Kaupapa Kaiako (20%)

Ka noho tahi me te kaiako ki tētahi uiui. Ka whakamātauhia te reo kōrero whakarongo o te tauira ki roto i tētahi uiui. Ka whakamahia ngā momo rerenga o te tau akoako.

Whakamātautau Poto 2 (15%)

He whakamatautau - whakarongo, panui, tuhituhi hoki (1 haora me te haurua te roa)

Kōrero ā-waha 3 - Karakia, Mihimihi (15%)

Ka whakahaerehia tēnei aromatawai i ngā ata i te wā karakia, huaki rānei i te rā akoako. Ka raupapahia mā tēnā, mā tēnā te wāhanga karakia, mihimihi o te rā, kupu akiaki /whakataukī o te rā e whakahaere.

Kōrero ā-waha 4 - Kōrero Marae (20%)

Kei te whakahaerehia tēnei aromatawai ki te marae i roto i te wāhanga ki ngā mihimihi. Tuatahi, ko ngā mihi ki te marae. Tuarua, ko ngā mihi ki ō hoa, ki Te Tohu Paetahi, ōna piki me ōna heke. Tuatoru, he aha ōu wawata mōu mō ngā tau kei mua i a koe, ā, he aha ōu wawata mō te reo Māori mō ngā tau kei mua ake nei.
Edit How you will be assessed Content

The internal assessment/exam ratio (as stated in the University Calendar) is 100:0. There is no final exam. The final exam makes up 0% of the overall mark.

The internal assessment/exam ratio (as stated in the University Calendar) is 100:0 or 0:0, whichever is more favourable for the student. The final exam makes up either 0% or 0% of the overall mark.

Component DescriptionDue Date TimePercentage of overall markSubmission MethodCompulsory
1. Kōrero ā-waha 1 - He rau mahara
6 Oct 2023
12:00 PM
15
 • Presentation: In Class
2. Whakamātautau Poto 1
13 Oct 2023
9:00 AM
15
 • Online: Submit through Moodle
3. Kōrero ā-waha 2 - Kaupapa Kaiako
19 Oct 2023
9:00 AM
20
 • Presentation: In Lab
4. Whakamātautau Poto 2
24 Oct 2023
9:00 AM
15
 • Online: Submit through Moodle
5. Kōrero ā-waha 3 - Karakia, Mihimihi
26 Oct 2023
9:00 AM
15
 • Presentation: In Class
6. Kōrero ā-waha 4 - Kōrero Marae
25 Oct 2023
9:00 AM
20
 • Presentation: In Class
Assessment Total:     100    
Failing to complete a compulsory assessment component of a paper will result in an IC grade
Edit Assessments Content